31/03/2016 | 10:59:03

Văn bản Chuyên ngành

Luật Minh Gia - Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau ngoài Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư nhằm mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 về ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 về ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin do thành phố Cần Thơ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin do thành phố Cần Thơ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 754/KH-UBND năm 2017 về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 754/KH-UBND năm 2017 về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 758/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg và Quyết định 886/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 758/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg và Quyết định 886/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 585/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 585/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 759/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 - 2020

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 759/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 589/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 589/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 761/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh An Giang

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 761/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Kế hoạch 760/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 760/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Báo cáo 13570/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Báo cáo 13570/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 592/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 592/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 595/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 595/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 5427/TB-LĐTBXH năm 2017 về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 5427/TB-LĐTBXH năm 2017 về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 599/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 599/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 600/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 600/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Công điện 1985/CĐ-TTg năm 2017 về chủ động đối phó với bão số 16 do Thủ tướng Chính phủ điện

Luật Minh Gia cung cấp Công điện 1985/CĐ-TTg năm 2017 về chủ động đối phó với bão số 16 do Thủ tướng Chính phủ điện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 602/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 602/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 604/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 604/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thông báo 605/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 605/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất