31/03/2016 | 10:59:03

Tuyển dụng

Luật Minh Gia tuyển dụng sinh viên luật tập sự - thực hành luật

Công ty Luật Minh Gia tuyển dụng liên tục đối với các ứng viên là sinh viên đang theo học chuyên ngành luật tại Hà nội - Mục đích để sinh viên luật tiếp cận công việc pháp lý thực tế, hỗ trợ trong quá trình học tập, định hướng nghề nghiệp và kiếm thêm thu nhập.