31/03/2016 | 10:59:03

Quyền lợi của viên chức sau khi thôi việc quy định thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin phép được tư vấn: Tôi là giáo viên của một trường dạy nghề. Tôi công tác từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 6 năm 2017 (đóng đầy đủ và liên tục các loại hình bảo hiểm) , do điều kiện cá nhân, tôi tự nguyện xin nghỉ việc và chốt sổ BHXH. Vậy xin hỏi Luật sư: 1. Tôi có được hưởng trợ cấp gì từ Công ty đang quản lý và của cơ quan BHXH không sau khi chấp nhận đơn xin thôi việc?

2. Tôi bảo lưu sổ BHXH đến khi đủ tuổi về hưu hoặc khi giám định sức khỏe từ 55 tuổi trở lên mà suy giảm trên 61% thì có đủ điều kiện về hưu không?

 

Trả lời tư vấn:

 

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:
 
Trong trường hợp bạn nghỉ việc và được cơ quan chấp thuận thì sẽ được hưởng quyền lợi về trợ cấp thôi việc từ cơ quan thanh toán, chế độ liên quan tới bảo hiểm (trợ cấp thất nghiệp, hưu trí). Cụ thể:
 
+ Đối với trợ cấp thôi việc.

Điều 45 Luật viên chức quy định.

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 

a) Bị buộc thôi việc;

 

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

 

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

 

Và nghị định 29/2012/NĐ-CP:

 

Điều 39. Trợ cấp thôi việc

 

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

 

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

 

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

 

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

 

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

 

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 

Như vậy, sau khi nghỉ việc bạn sẽ được cơ quan thanh toán trợ cấp thôi việc cho thời gian công tác từ năm 1992 đến 31/12/2008, mỗi năm công tác được hưởng 1/2 tháng lương hiện hưởng.

 

+ Trợ cấp thất nghiệp.

 

Theo quy định của Luật việc làm năm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

 

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp
 

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

 

Điều 49. Điều kiện hưởng
 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
 

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
 

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 

e) Chết.
 

Theo đó, vì thời điểm bạn nghỉ tháng 6/2017 nên tính đến thời điểm hiện tại đã quá thời gian làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện.

 

+ Chế độ hưu trí.

 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng hưu trí.

 

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

 

Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

 

Theo đó, trường hợp của bạn có thể bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội sau nghỉ việc và chờ tuổi để giải quyết chế độ hưu trí.

 

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

 

Trân trọng

P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia


Chủ đề liên quan
 • Cán bộ công chức xin nghỉ việc quy định thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Luật sư cho tôi hỏi: - Trường hợp 1: Tôi hiện là cán bộ công chức nhà nước (có biên chế), tôi đã nộp đơn xin nghỉ ngày 24/04/2017 đến nay chưa nhận được quyết định cho thôi việc từ phòng tổ chức hành chánh nên vẫn đang còn công tác tại đơn vị. Tôi muốn hỏi sau 30 ngày kể từ ngày nộp đơn tôi có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ không? Và các chế độ được hưởng sau khi thôi việc là như thế nào?

 • Cách tính chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và nắm rõ quy định chung về BHTN và cũng không biết hỏi hoặc tìm hiểu quy định ở đâu

 • Tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật sư!Xin Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi vấn đề như sau:Mẹ tôi là Phó Hiệu trường trường tiểu học. Mẹ tôi sinh tháng 10 năm 1965, ngày vào ngành 05/8/1985. Nay mẹ tôi vì hoàn cảnh gia đình muốn xin nghỉ việc. Vậy mẹ tôi có được giải quyết theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP không? Trợ cấp thôi việc được tính như thế nào?

 • Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi quá thời hạn theo quy định thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi tham gia đóng bảo hiểm tháng 3/2011 đến hết tháng 10/2011.tháng 11/2011 tôi và toàn bộ nhân viên trong công ty bị cho thôi việc với lý do cắt giảm nhân sự.đến tháng 12/2011 tôi sinh con,hỏi: - thời điểm đó tôi có đủ điều kiện nhận chế độ thai sản không?

 • Thừa kế tài sản chung vợ chồng quy định thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật sư và xin được tư vấn một việc như sau.Ông bà nội tôi khi mất có chia cho bố mẹ tôi và các cô chú, mỗi gia đình một mảnh đất.Phần đất của bố mẹ tôi được chính quyền cấp sổ đỏ, trong đó có tên của cả bố và mẹ tôi, nhưng khi đó mẹ tôi đã qua đời.

 • Giải đáp thắc mắc về chuyển đổi công tác đối với giáo viên

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn Xin kính chào Luật Gia Minh Gia! Tôi năm nay 50 tuổi, quê tôi ở Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi vào Cà Mau dạy học được 26 năm. Nay tôi muốn chuyển về quê dạy học. Xin hỏi Luật sư: Pháp luật quy định việc này như thế nào? Tôi phải làm những loại giấy tờ gì? Gửi cho cơ quan nào? Trong thời gian nào và thời hạn bao lâu thì được giải quyết? Rất mong giải đáp của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Quyền lợi của giáo viên được hưởng sau khi nghỉ việc?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư. Em mình năm nay 48 tuổi công tác trong ngành giáo dục được 19 năm 6 tháng với lương bậc 6 là 3,66. Vào tháng 3 năm 2017 em ấy bị tai biến bệnh ngày càng trầm trọng có lẽ sẽ khó hồi phục để đi dạy lại bình thường, gia đình muốn xin cho em nghỉ hưu non và lãnh tiền 1 lần để vợ con có tiền lo cho em ấy. Mình nhờ luật Minh gia tư vấn dùm và cho biết chế độ chi trả như thế nào? Rất mong sự trả lời của luật Minh gia - Trân trọng cảm ơn

 • Tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào luật sư tôi muốn được tư vấn một số vấn đề sau; Tôi năm nay 43 tuổi đóng bảo hiểm được 20 năm 03 tháng, hệ số lương hiện tại 3,99, là viên chức thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Chi cục kiểm lâm, thuộc sở Nông nghiệp - PTNT của một tỉnh, tôi xin hỏi: 1, Tôi muốn chốt bảo hiểm để nghỉ chờ hưu có được không, có phải giám định sức khỏe không.

 • Thỏa thuận cho con tài sản chung của vợ chồng quy định thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Cho tôi hỏi việc như sau. khi 2 vợ chồng ly hôn tài sản được thống nhất là chia đôi. nhưng chồng thì muốn để phần tài sản của mình cho con và không muốn bán căn nhà và manh đất. nhưng người vợ không đồng ý tài sản để cho con và muốn mình được 1 nửa rồi còn 1 nửa cho con mà vợ nhận quyền nuôi con nên muốn lấy tất và muốn bán căn nhà và mảnh đất để mua chỗ khác.

 • Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi: Gửi Luật Minh Gia Tôi xin tư vấn về trợ cấp thôi việc. Công ty mới thành lập từ 8.2011 và tôi có ký hợp đồng lao động chính thức với Cty từ tháng 1.2012 ( sau thời gian thử việc từ 11.2011). Tại thời điểm đó do số lượng nhân viên nhỏ 10 người nên Công ty không đủ điều kiện tham gia BHTN. Đến tháng 6.2012 Cty đã tham gia BHTN cho tôi. Nay tôi có nghỉ việc ( 6.2017), xin hỏi tôi có được lãnh trợ cấp thất nghiêp hay không, nếu được lãnh thì được hưởng như thế nào. Cám ơn

Các bài viết liên quan
 • Trách nhiệm bàn giao công việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Dear anh/ chị, Như đã biết anh/ chị là luật sư có uy tín, em kính nhờ anh / chị giải đáp giùm em một số thắc mắc ạ: Em làm thủ kho đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 24/01/2018 thì đến 22/02/2108 là đủ 30 ngày theo quy định bàn giao cho người lao động có hợp đồng xác định. Từ ngày 01/02/2018 - 09/02/2018 em nghỉ ốm có giấy tờ của bác sĩ,

 • Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư tôi sinh ngày 19/11/1962 Thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang là: 4 năm 3 tháng. Sau đó chuyển sang dân sự. Tổng Thời gian đóng BHXH là 24 năm 04 thángTháng 6/2017 tôi xin đi giám định sức khỏe đẻ nghỉ hưu. Tỷ lệ sức khỏa sau giám định là: 62%.Tôi đến BHXH tỉnh xin làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi.

 • Quyền lợi của viên chức sau khi thôi việc quy định thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin phép được tư vấn: Tôi là giáo viên của một trường dạy nghề. Tôi công tác từ tháng 6 năm 1992 đến tháng 6 năm 2017 (đóng đầy đủ và liên tục các loại hình bảo hiểm) , do điều kiện cá nhân, tôi tự nguyện xin nghỉ việc và chốt sổ BHXH. Vậy xin hỏi Luật sư: 1. Tôi có được hưởng trợ cấp gì từ Công ty đang quản lý và của cơ quan BHXH không sau khi chấp nhận đơn xin thôi việc?

 • Căn cứ và quy định chấm dứt hợp đồng thử việc?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật sư! Tôi cần được tư vấn vấn đề như sau: ngày 3/1/2018 tôi có ký hợp đồng thử việc với 1 trung tâm tin học, thời gian thử việc 3 tháng. Trong hợp đồng có quy định nếu kết thúc hợp đồng thử việc tôi không ký hợp đồng lâu dài sẽ bồi thường 10 triệu đồng. Vậy cho tôi hỏi:

 • Giải đáp thắc mắc về chuyển đổi công tác đối với giáo viên

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn Xin kính chào Luật Gia Minh Gia! Tôi năm nay 50 tuổi, quê tôi ở Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi vào Cà Mau dạy học được 26 năm. Nay tôi muốn chuyển về quê dạy học. Xin hỏi Luật sư: Pháp luật quy định việc này như thế nào? Tôi phải làm những loại giấy tờ gì? Gửi cho cơ quan nào? Trong thời gian nào và thời hạn bao lâu thì được giải quyết? Rất mong giải đáp của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Quyền lợi được hưởng khi bị tai nạn lao động thế nào?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Anh của em bị tai nạn khi đang lao động.khiến ngón chân cái bị đứt lìa tại xưởng và 2ngón kế bên bị dập nát.hiện tại ngón thứ 2phải đóng đinh và ngón thứ 3 đã tháo khớp.bây giờ anh của e đang được nghỉ ở nhà.thời gian anh nằm điều trị và hiện đang nghỉ ở nhà vẫn được hưởng lương.và công ty đã tri trả tiền viện phí.công ty của a e có đóng bảo hiểm cho người lao động ạ.

 • Bị tai nạn lao động ngoài phạm vi công ty được hưởng chế độ gì?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi: Quý Luật sư Cho tôi hỏi về chế độ tai nạn lao động do đi công tác bằng xe moto (trên đường đi từ Cục thuế về Công ty bị té do đụng con chó) và đã có giám định y khoa tỷ lệ thương tật là 30% nên lãnh trợ cấp tai nan lao động 01 lần của BHXH.Riêng về phía công ty (người sử dung lao động) thì phải trả cho người bị tai nạn lao động không?

 • Công ty chuyển đổi người lao động được hưởng quyền lợi gì?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Đơn vị tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp 100% vốn nhà nước, đang thực hiện cổ phần hóa. Tôi thuộc đối tượng lao động dôi dư. Hiện tại chức danh của tôi là phó giám đốc công ty, tuổi đời là 52 tuổi, năm đóng bảo hiểm xã hội là 31 năm, trong 31 năm đóng bảo hiểm xã hội có 9 năm đóng bảo thất nghiệp.

 • Bị tạm đình chỉ công việc có được hưởng lương không?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư!Em có một vấn đề liên quan đến người lao động, nhờ luật sư tư vấn giúp em ạ.Trong Công ty em có một người lao động, chức vụ của anh này là cửa hàng trưởng, anh sai phạm quy chế bán hàng của Công ty, bán hàng và không thu được tiền hàng, số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện công ty em có ra một quyết định đình chỉ chức vụ anh này để điều tra làm rõ sự việc.

 • Người lao động được hưởng quyền lợi gì sau khi chấm dứt hợp đồng lao động?

  (Luật Minh Gia) - Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi: Luật Minh Gia. Tôi SN 1980. Tháng 4/1999 tôi vào ngành X làm việc với hình thức HĐLĐ đến tháng 12/2017 thì chấm dứt HĐLĐ, giải quyết chế độ nghỉ việc và hỗ trợ 03 tháng lương để tìm việc. BHXH đóng đầy đủ từ ngày vào ngành đến ngày cho thôi việc, BH thất nghiệp cơ quan đóng từ năm 2012. Lương cơ bản trước khi thôi việc là 3.0. Vậy xin hỏi Luật sư.

hotline