31/03/2016 | 10:59:03

Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa

Luật Minh Gia cung cấp Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

BỘ NGOẠI GIAO
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký tại Bắc Kinh ngày 11 tháng 5 năm 2017, có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Hải Triều

 

HIỆP ĐỊNH

HỢP TÁC KINH TẾ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa hai nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đạt được thỏa thuận như sau:

Điều 1

Căn cứ theo nhu cầu của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá là 200 triệu (hai trăm triệu) Nhân dân tệ cho Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoản viện trợ không hoàn lại nêu trên là phần vốn sử dụng cho năm 2017 để thực hiện cam kết của đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2015 về việc Chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá là 1 tỷ (một tỷ) Nhân dân tệ cho Chính phủ Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020. Khoản viện trợ không hoàn lại nêu trên sẽ dành cho việc thực hiện các dự án do hai Bên nghiên cứu xác định như Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Hai Bên sẽ ký kết thỏa thuận riêng để quy định các công việc cụ thể.

Điều 2

Bộ Tài chính Việt Nam và Công ty Hữu hạn Cổ phần Ngân hàng Phát triển Quốc gia Trung Quốc sẽ lấy danh nghĩa của nhau mở tài khoản viện trợ không tính lãi, không thu phí và ghi bằng Nhân dân tệ, gọi tắt là “Tài khoản viện trợ số 2017/1” (Aid Account No.2017/1), trong quá trình sử dụng khoản viện trợ sẽ thực hiện các thủ tục ghi vào tài khoản theo quy trình liên quan của Công ty Hữu hạn Cổ phần Ngân hàng Phát triển Quốc gia Trung Quốc, và định kỳ báo cáo Chính phủ hai nước về tình hình sử dụng tài khoản.

Điều 3

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và sẽ hết hiệu lực vào ngày Chính phủ hai nước hoàn thành tt cả mọi nghĩa vụ được quy định trong Hiệp định này.

Hiệp định này ký ngày 11 tháng 5 năm 2017 tại Bắc Kinh, làm thành hai bản, mi Bên giữ một bản, mi bản đu được viết bng tiếng Việt và tiếng Trung, cả hai bản đều có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
NHÂN DÂN TRUNG HOA
Chung Sơn

Bộ trưởng
Bộ Thương Mại

 


Chủ đề liên quan
Các bài viết liên quan
hotline

icon_folder Bài đọc nhiều nhất