31/03/2016 | 10:59:03

Biểu mẫu

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu số 07B - GCN: Mẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2017

Luật Minh Gia cung cấp Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2017 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu số 02/SĐ-GD: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Luật Minh Gia cung cấp Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định

Luật Minh Gia cung cấp Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu số 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu báo cáo nhanh tai nạn lao động chết người

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu báo cáo nhanh tai nạn lao động chết người theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Hướng dẫn ghi chép hệ thống biểu mẫu báo cáo tai nạn thương tích

Luật Minh Gia cung cấp Hướng dẫn ghi chép hệ thống biểu mẫu báo cáo tai nạn thương tích theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Luật Minh Gia cung cấp Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Luật Minh Gia cung cấp Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Hướng dẫn thực hiện báo giảm lao động và chốt sổ BHXH trên iBHXH

Luật Minh Gia cung cấp Hướng dẫn thực hiện báo giảm lao động và chốt sổ BHXH trên iBHXH theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH

Luật Minh Gia cung cấp Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Hướng dẫn cập nhật phần mềm KBHXH

Luật Minh Gia cung cấp Hướng dẫn cập nhật phần mềm KBHXH theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Sổ theo dõi hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng di chuyển đi tỉnh, thành phố khác

Luật Minh Gia cung cấp Sổ theo dõi hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng di chuyển đi tỉnh, thành phố khác theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo: